Wednesday, February 20, 2013

 

MORGEN, SCHEPEL, SPINT, KOP, ROE

 
Posted by Picasa

1 Roe 0f 12,206 ca  -- 1 Kop : 5 roe of 61,03 ca
1 Spint : 8 Kop of 40 roe of 488 ca
1 Schepel : 4 Spint  of 32 Kop of 160 Roe
1 Morgen : 5 Schepel of 20 Spint of 160 Kop of 9765 ca 
Schematische afbeelding van de Gooische oppervlakte eenheden.
In werkelijkheid bestonden de akkers uit lange smalle percelen.
Met de primitieve ploeg kon een lange  ploegvoor getrokken worden.
Geschiedenis van Gooiland en de Erfgooiers << Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?