Tuesday, February 21, 2012

 
Posted by Picasa
KOPTIENDEN
Dr. De Vrankrijker schrijft hierboven dat er gemiddeld 4 kop werd betaald
per schepel. Het is niet duidelijk waar dit gemiddelde vandaan kwam.
Dr. Ir. J. Schipper heeft 13 akkers gevonden in een koptienden-
boek met gemiddelden van 1,5 tot 1,74 kop. Zelf heb ik een perceel
gevonden met een gemiddelde van 1,7 kop.
Het is duidelijk dat voor vruchtbare akkers de aanslag hoger was dan
voor onvruchtbare akkers. Het is vooral duidelijk bij de heideontginning.
Tevens speelt de ligging een rol, hoge of lage grond.
De opgave van een oppervlakte berustte voor de invoer
van het kadaster vooral op een schatting.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?